Odtočne Cevi (Hišna kanalizacija):

Odtočne cevi oz. hišna kanalizacija se uporablja za odvod odpadne in meteorne vode. Odpadne vode nastajajo v WC – jih, kuhinjah, kopalnicah, garažah oziroma povsod tam, kjer so umivalniki. Meteorne ali drugače imenovane padavinske vode ob nalivih pritekajo s streh in se zbirajo na dvoriščih, raznih platojih in terasah.

Odtocna Cev - Koleno
Artikel: Cena.
HTEM Cev 40×250 0,56
HTEM Cev 40×500 0,87
HTEM Cev 40×1000 1,54
HTEM Cev 40×1500 2,21
HTEM Cev 40×2000 2,73
HTEM Cev 50×250 0,76
HTEM Cev 50×500 1,14
HTEM Cev 50×1000 1,85
HTEM Cev 50×1500 2,68
HTEM Cev 50×2000 3,38
HTEM Cev 75×250 1,22
HTEM Cev 75×500 1,69
HTEM Cev 75×1000 2,69
HTEM Cev 75×1500 4,27
HTEM Cev 75×2000 4,65
HTEM Cev 110×250 1,93
HTEM Cev 110×500 2,92
HTEM Cev 110×1000 4,50
HTEM Cev 110×1500 6,79
HTEM Cev 110×2000 8,02
HTEM Cev 110×3000 12,24
HTEM Cev 125×250 2,88
HTEM Cev 125×500 4,06
HTEM Cev 125×1000 6,85
HTEM Cev 125×1500 8,35
HTEM Cev 125×2000 10,20
HTEM Cev 160×2000 19,05
Artikel: Cena:
HTB Koleno 40/15 0,44
HTB Koleno 40/30 0,44
HTB Koleno 40/45 0,44
HTB Koleno 40/67 0,44
HTB Koleno 40/90 0,44
HTB Koleno 50/15 0,52
HTB Koleno 50/30 0,52
HTB Koleno 50/45 0,52
HTB Koleno 50/67 0,52
HTB Koleno 50/90 0,52
HTB Koleno 75/15 1,00
HTB Koleno 75/30 1,00
HTB Koleno 75/45 1,00
HTB Koleno 75/67 1,00
HTB Koleno 75/90 1,00
HTB Koleno 110/15 1,67
HTB Koleno 110/30 1,67
HTB Koleno 110/45 1,67
HTB Koleno 110/67 1,67
HTB Koleno 110/90 1,67
HTB Koleno 125/15 5,38
HTB Koleno 125/30 5,39
HTB Koleno 125/45 2,87
HTB Koleno 125/90 2,88
Artikel: Cena:
HTEA Odcep 32/32/90 0,85
HTEA Odcep 40/40/45 0,96
HTEA Odcep 40/40/90 0,96
HTEA Odcep 50/50/45 0,98
HTEA Odcep 50/50/90 0,98
HTEA Odcep 75/75/45 1,59
HTEA Odcep 75/75/90 1,59
HTEA Odcep 110/110/45 2,86
HTEA Odcep 110/110/90 2,86
HTEA Odcep 110/50/45 1,94
HTEA Odcep 110/50/90 1,94
HTEA Odcep 110/75/45 2,64
HTEA Odcep 110/75/90 2,64
Artikel: Cena.
HTM Čep 40 0,29
HTM Čep 50 0,30
HTM Čep 75 0,46
HTM Čep 110 0,55
HTM Čep 125 0,75
Artikel: Cena.
HTR Redukcija 40/32 0,59
HTR Redukcija 50/32 0,59
HTR Redukcija 50/40 0,59
HTR Redukcija 75/50 0,81
HTR Redukcija 110/50 1,15
HTR Redukcija 110/75 1,15
HTR Redukcija 160/125 2,80
Artikel: Cena.
HTRE Revizija 50 1,64
HTRE Revizija 75 2,17
HTRE Revizija 110 3,00
Artikel: Cena.
HTU Drsna Spojka 40 0,68
HTU Drsna Spojka 50 0,72
HTU Drsna Spojka 75 1,11
HTU Drsna Spojka 110 1,67

Odtočne Cevi (Ulična kanalizacija):

Ulična Kanalizacija: Cevi in spojni kosi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za ulično kanalizacijo so osnovni gradniki cevnih sistemov, položenih v zemljo ter delujočih večinoma v pogojih težnosti (s prosto gladino). Omenjeni cevni sistemi se že vrsto let uspešno uporabljajo, ter v celoti ustrezajo zahtevam za zanesljivo zbiranje in odvajanje meteornih vod, gospodinjskih in fekalnih odplak ter tudi industrijskih (agresivnih) odplak.

Ulicna Kanalizacija - Koleno
Artikel: Cena.
UK Cev 160×1000 8,95
UK Cev 160×2000 16,95
Artikel: Cena:
UK Koleno 160/15 8,35
UK Koleno 160/30 8,35
UK Koleno 160/45 8,35
UK Koleno 160/67 8,35